Riadený sklad pomocou čiarových kódov

Mário Hubinský
23.04.2019

Využívanie mobilných zariadení, cloud computingu a automatizácie zefektívnilo riadenie dodávateľského reťazca viac než kedykoľvek predtým. Jadrom týchto zmien je technológia, ktorá sa používa od 70. rokov minulého storočia – čiarový kód.

Jednou z najväčších výhod čiarových kódov je to, že dokážu prepojiť informácie s materiálovým tokom. Informácie zakódované v čiarovom kóde je možné čítať automaticky pomocou skenera čiarového kódu alebo čítačky čiarových kódov, čo umožňuje výrazné zvýšenie rýchlosti a presnosti prenosu dát.

Čiarové kódy sú základom pre efektívne a užitočné vybudovanie komplexného systému riadenia zásob, pretože vďaka ním dokážete:

…ušetriť veľmi veľa času 

Naskenovať čiarový kód a získať z neho potrebné informácie trvá v priemere len niekoľko sekúnd. Zamestnanci nemusia plytvať svojím časom a môžu tak byť výkonnejší.

…spracovať údaje presnejšie

Presnosť vám môže ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pri ručnom zapisovaní sa vyskytne chyba približne v každom tristom napísanom znaku, čo znamená, že mnoho položiek bude nesprávne označených, nesprávne umiestnených, stratených alebo ešte horšie… chybne dodaných zákazníkovi. Ak budete riadiť sklad pomocou čiarových kódov, môžete očakávať približne 1 chybu v 3 miliónoch prípadov.

…spracovať údaje rýchlejšie

Snímač čiarových kódov môže typicky zaznamenávať údaje 5-krát až 7-krát rýchlejšie než skúsený zamestnanec, ktorý by zaznamenával údaje ručným zapisovaním.

…znížiť náklady na prácu

Pri používaní čiarových kódov sa zníži nadbytočná potreba ľudskej práce, čo vo výsledku zníži náklady na prácu.

…zlepšiť rozhodovacie a riadiace procesy

Systém čiarových kódov môže ľahko zhromažďovať informácie, ktoré by bolo ťažké alebo nemožné získať iným spôsobom. To umožňuje manažérom prijímať plne informované rozhodnutia, ktoré môžu pozitívnym spôsobom ovplyvniť smerovanie spoločnosti. S lepšími informáciami môžete získať príležitosti a získať náskok pred konkurenciou.

…mať prehľad o priebehu logistického reťazca

Čiarové kódy umožňujú sledovať materiál a viesť podrobné záznamy o každom kuse. Keď sa vyskytne problém vo výstupe, vedúci a manažéri vedia skontrolovať prácu spätne a rýchlo vyriešiť problém. To je jeden z najlepších spôsobov, ako zlepšiť kvalitu a výnos v prakticky každom viacstupňovom systéme.

…mať lepšiu kontrolu nad inventárom 

S čiarovými kódmi aplikovanými na každú položku v inventári možno prenosné skenery použiť na sledovanie aktuálneho stavu skladu v reálnom čase. Údaje z prenosných skenerov je možné v pravidelných intervaloch nahrať do centrálneho počítačového systému. Používanie čiarových kódov je jedným z najlepších spôsobov, ako znížiť úroveň zásob a ušetriť na kapitálových nákladoch. Kontrola inventára pomocou čiarových kódov tiež znižuje čas potrebný na zber údajov pre ročné inventúry.

Čiarové kódy sú v dnešnej dobe stavebnými kameňmi aj tých najzložitejších a zároveň najziskovejších systémov riadenia zásob na svete. Pokiaľ hľadáte mobilný skladový terminál, ktorý dokáže čítať čiarové kódy a optimalizovať tak všetky potrebné skladové procesy, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Tiež sa Vám môže páčiť:
Kto je konzultant systému?

Kto je konzultant systému?

Konzultant je po obchodníkovi druhý človek, s ktorým sa klient stretáva pred, počas implementácie a aj počas životnosti systému vo vašej spoločnosti. Základom je komunikácia. Ľudia, ktorí...

preèítajte si viac
Mám pre vás príbeh

Mám pre vás príbeh

Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, a siedmymi dolami, vyrástla firma na výrobu jedálenského nábytku. Majiteľ, otec rodiny,  ju rozbiehal v garáži rodinného domu...

preèítajte si viac