Kto je konzultant systému?

Henrieta Holá
21.04.2023

Konzultant je po obchodníkovi druhý človek, s ktorým sa klient stretáva pred, počas implementácie a aj počas životnosti systému vo vašej spoločnosti.

Základom je komunikácia. Ľudia, ktorí pracujú ako konzultanti by mali byť … zdvorilí a milí ako by mal byť každý človek, od ktorého prvého dojmu, prvého telefonátu ci stretnutia, môže závisieť celá zákazka. Samozrejme musia byť schopní zabezpečiť správnu distribúciu a manipuláciu s údajmi, od toho sa predsa odvíja ich práca, no kľúčovým prvkom je určite komunikácia. Aby konzultant vedel ako firma zavádzajúca podnikový systém funguje a ako “pripraviť”  systém na mieru, musí vedieť dôkladne komunikovať s používateľmi na všetkých úrovniach organizácie. Jednoducho povedané s ľuďmi všetkých oddelení v konkrétnej firme. Konzultant  býva “bútľavou vŕbou” užívateľov, ktorí prichádzajú s rôznym druhom požiadaviek, od elementárnych až naozaj po zložité.

Zároveň by mal byť  tiež schopný inštruovať alebo školiť týchto ľudí a reagovať na zmeny v požiadavkách vnútropodnikových procesov, ktoré by mal mať takpovediac v malíčku. Nato, aby ich ovládal si musí získať hlavne dôveru zákazníka. A je dôležité aby to všetko – komunikáciu, optimalizáciu  systému a zaškolenie používateľov stihol v čo najkratšom čase. Pretože práve od trvania času prechodu spoločnosti na nový  systém sa odvíjajú aj náklady a riziko spojené s plynulým chodom firmy. Tu je najpodstatnejšou časťou naozaj príprava, ak sa zanedbá príprava, prípadne konzultant nezistí skryté problémy v spoločnosti, sa častokrát práve prechod stáva zdĺhavejším a časovo náročným.

Konzultant prichádza do cudzieho prostredia, kde sú rôzne druhy atmosféry, nie vždy sú užívatelia systému naklonení k zmene informačného systému, takže atmosféra môže byť naozaj napätá a zlá, práve konzultant by mal byť ten, ktorý roztopí ľady. Nie je to jednoduchá úloha.

Každý člen nášho tímu je pripravený pomôcť klientovi zorientovať sa v systéme, pripraviť implementáciu, pomáhať pri zodpovedaní všetkých vašich otázok, získať si vašu dôveru. Konzultant je pripravený riešiť vašu požiadavku takmer okamžite. Pracujeme spoločne na obrovských zmenách, ktoré prinášajú rôzne situácie, ale vždy si pamätajme, že každý z nás je len človekom.

Tiež sa Vám môže páčiť:
Mám pre vás príbeh

Mám pre vás príbeh

Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, a siedmymi dolami, vyrástla firma na výrobu jedálenského nábytku. Majiteľ, otec rodiny,  ju rozbiehal v garáži rodinného domu...

preèítajte si viac