Mobilný technik

s MOBILE SERVIS

Pre koho je vhodný

veľkoobchod a servis

Prínosy

Všetky informácie servisnej zákazke má technik na jednom mieste v digitálnej podobe

 

Funkcionalita

Komplexné info o servisovanom zariadení, crm, dokumentácia stroja, elektronický servisný výkaz s možnosťou podpisu

Prispôsobivosť

Riešenie je možné upravovať podľa konkrétnych firemnch zvyklostí

Dokonalá integrácia

Možnosť prepojenia s ľubovoľným softvérom

Smartfóny / tablety

Aplikácia beží na smartfónoch/tabletoch s operačným systémom android

Čo je to s.MOBILE SERVIS?

Je aplikácia, ktorá servisným technikom umožňuje zaznamenávať výkazy o vykonaných službách a spotrebovanom materiály priamo u zákazníka, v teréne, s využitím smartfónov/tabletov. Aplikácia poskytuje servisnému pracovníkovi informácie o termínoch, miestach servisu a samotných servisovaných zariadeniach. Aplikácia komunikuje s primárnym informačným systémom na centrále spoločnosti v režime online i offline. Servisný technik môže preto dáta o vykonaných servisoch a atestoch ihneď po ich ukončení odoslať na ďalšie spracovanie do centrály spoločnosti. Ak na evidenciu servisu používa servisný pracovník smartfón/tablet, potom zákazník môže vykonanú službu potvrdiť vlastnoručným podpisom na zariadení a zároveň je možné vytlačiť servisný výkaz priamo na mieste. Všetky potrebné dáta si dokáže pracovník naimportovať prostredníctvom Internetu (3G, GPRS/Edge, WiFi, LAN) a preto sa dokáže mobilne v teréne pohybovať i dlhšiu dobu bez nutnosti navštíviť centrálu firmy. Aplikácia podporuje využitie integrovaného snímača čiarových kódov pre identifikáciu servisovaných zariadení, alebo materiálu. Podporované je taktiež využívanie sériových čísiel.

Hlavné prínosy

 • Servisný technik má pri výkone servisu k dispozícii históriu vykonaných servisných zásahov na servisovanom zariadení
 • Odstraňuje sa nahadzovanie dát „do“ a „z“ papierového servisného výkazu do počítačového systému
 • Odstraňujú sa chyby obsluhy pri presúvaní informácií (zle čitateľný/nečitateľný zápis na servisnom výkaze)
 • Online prístup k požadovaným informáciám o partnerovi/servisovanom zariadení v teréne
 • Znižuje sa administratívna práca
 • Automatizujú sa procesy
 • Zvyšuje sa operatívnosť
 • Zrýchľujú sa rozhodovacie procesy

Funkcie

 • Plán práce servisného technika. V tejto časti aplikácie servisný technik vidí svoj denný/týždenný/mesačný plán servisných zásahov ( plánovaných z centrály, alebo vlastných tzv. „ad hock“ zásahov), miesta výkonu servisného zásahu a zoznam servisovaných zariadení
 • Zoznam servisovaných zariadení. Servisný technik má na mieste výkonu servisu k dispozícii o každom zariadení významné údaje – údaje o výrobcovi, technické špecifikácie, dátumy povinných kontrol, obrazovú dokumentáciu.
 • História servisných výkonov. Servisný technik má na mieste výkonu servisu k dispozícii o každom zariadení celú históriu servisných zásahov, vrátane spotrebovaného materiálu. V prípade potreby má k dispozícii informáciu o výške skladových zásob materiálu, jeho cenách, …
 • Zoznam partnerov
 • Inventúra zariadení

Naše referencie

Podnikový systém Helios Orange a mobilná aplikácia s.MOBILE sú otvorené systémy, ktoré nám zjednodušili, zrýchlili a sprehľadnili procesy. Oceňujeme najmä možnosť indivudálneho prispôsebenia našim potrebám. Ďakujeme.

Ing. Monika Arpášová | UDENCO, s.r.o.