Inovatívne riešenia

pomocou ktorých pomáhame
firmám rásť

História spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 2002. Činnosť bola z počiatku primárne zameraná na predaj a implementáciu informačného systému Helios Orange. Postupom času sa začali objavovať u našich partnerov potreby rozvoja systému a tak sa naša činnosť rozšírila aj na vývoj mobilných technológii s.MOBILE do skladu, pre obchodníkov v teréne a pre servisných technikov. Každým dňom dochádza na IT trhu k rozvoju nových informačných technológií, preto musíme držať krok z trendmi a naším zákazníkom poskytovať maximálnu podporu a poradenstvo. Trendom dnešnej doby je priemyselná automatizácia, ktorá núti spoločnosti investovať peniaze do nových informačných technológii a dosiahnuť tak nižšie náklady. Našou víziou je prinášať inovatívne riešenia, pomocou ktorých pomáhame firmám rásť.

Firemné hodnoty na ktorých si zakladáme

Profesionalita
a zodpovednosť

Je pre nás nesmierne dôležité, aby práca, ktorú odvádzame, bola vykonaná maximálne profesionálne a zodpovedne, čo je odrazom spokojnosti našich zákazníkov.

Starostlivosť
o zamestnancov

Uvedomujeme si, že spokojnosť našich zamestnancov je kľúčom k úspechu,
a preto pre nich zabezpečujeme stabilné zamestnanie a možnosť osobného rozvoja.

Inovatívnosť v IT oblasti

Doba a technológie sa neustále vyvíjajú, a preto je pre našu spoločnosť zásadné, aby sme sa pravidelne informovali o novinkách na IT trhu. Náš tím sa z tohto dôvodu pravidelne zúčastňuje rôznych školení a medzinárodných konferencií, kde sú prezentované najnovšie produkty z IT oblasti.

Spoznajte náš tím

Mário
Hubinský

Konateľ spoločnosti

Pavol
Farkaš

IT špecialista

 

Roman
Kubiňan

Riaditeľ spoločnosti

 

Katarína
Čordášová

Projektový manažér

 

Jozefína
Karboníková

IT konzultant

Peter
Magát

IT špecialista

Úspechy, ocenenia a partneri

Od úvodného založenia, až po súčasnosť sa naša spoločnosť snaží neustále napredovať.
Najväčšie úspechy sa skrývajú v nadobudnutom know-how, v našom skúsenom tíme pracovníkov
a, samozrejme, v našich spokojných zákazníkoch.

Certifikáty

Náš tím disponuje certifikátmi pre obchod a implementáciu systému HELIOS Orange. V rokoch 2020, 2021 a 2022 získala naša spoločnosť ocenenie Silver partner od spoločnosti Asseco Solutions.

Partneri

Naši ďaľší partneri s ktorými uzko spolupracujeme

Naša vízia pre ďaľšie roky

Stať sa regionálne silnou spoločnosťou – Víziou našej spoločnosti pre najbližšie roky je stať sa regionálne silnou spoločnosťou so stabilným tímom ľudí, ktorí budú posúvať hranice IT možností stále ďalej.

Neustále inovovať a prispôsobovať sa požiadavkám trhu – Keďže sa trh vyvíja neustále rýchlejším tempom, zvyšujú sa aj nároky zákazníkov. Z toho dôvodu je pre nás dôležité, aby sme dokázali aj v budúcnosti rýchlo a relevantne reagovať na novodobé požiadavky zákazníkov.

Naše referencie

Podnikový systém Helios Orange a mobilná aplikácia s.MOBILE sú otvorené systémy, ktoré nám zjednodušili, zrýchlili a sprehľadnili procesy. Oceňujeme najmä možnosť indivudálneho prispôsebenia našim potrebám. Ďakujeme.

Ing. Monika Arpášová | UDENCO, s.r.o.