História spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla v roku 2002. Činnosť bola z počiatku primárne zameraná na predaj a implementáciu informačného systému Helios Orange. Postupom času sa začali objavovať u našich partnerov potreby rozvoja systému a tak sa naša činnosť rozšírila aj na vývoj mobilných technológii s.MOBILE do skladu, pre obchodníkov v teréne a pre servisných technikov. Každým dňom dochádza na IT trhu k rozvoju nových informačných technológií, preto musíme držať krok z trendmi a naším zákazníkom poskytovať maximálnu podporu a poradenstvo. Trendom dnešnej doby je priemyselná automatizácia, ktorá núti spoločnosti investovať peniaze do nových informačných technológii a dosiahnuť tak nižšie náklady. Našou víziou je prinášať inovatívne riešenia, pomocou ktorých pomáhame firmám rásť.

Firemné hodnoty, na ktorých si zakladáme

Profesionalita

Je pre nás nesmierne dôležité, aby práca, ktorú odvádzame, bola vykonaná maximálne profesionálne a  zodpovedne, čo je odrazom spokojnosti našich zákazníkov.

Starostlivosť o  zamestnancov

Uvedomujeme si, že spokojnosť našich zamestnancov je kľúčom k  úspechu, a  preto pre nich zabezpečujeme stabilné zamestnanie a  možnosť osobného rozvoja.

Inovatívnosť v  IT oblasti

Doba a  technológie sa neustále vyvíjajú, a  preto je pre našu spoločnosť zásadné, aby sme sa pravidelne informovali o  novinkách na IT trhu. Náš tím sa z  tohto dôvodu pravidelne zúčastňuje rôznych školení a  medzinárodných konferencií, kde sú prezentované najnovšie produkty z  IT oblasti.

Úspechy, ocenenia a  certifikáty

Od úvodného založenia, až po súčasnosť sa naša spoločnosť snaží neustále napredovať. Najväčšie úspechy sa skrývajú v  nadobudnutom know-how, v  našom skúsenom tíme pracovníkov a,  samozrejme, v našich  spokojných zákazníkoch.

Certifikáty

Náš tím disponuje certifikátmi pre obchod a implementáciu systému HELIOS Orange. V  rokoch 2016, 2017 a  2018 získala naša spoločnosť ocenenie Silver partner od spoločnosti Asseco Solutions.

Úspechy

Veľkým úspechom našej spoločnosti je úspešný vývoj našich vlastných mobilných aplikácií s.MOBILE WMS, s.MOBILE SERVIS a s.MOBILE OBCHOD, ktoré sú plne funkčné a  nasadené u  zákazníkov na Slovensku, aj v  Českej republike.

Naša vízia pre ďalšie roky

Stať sa regionálne silnou spoločnosťou – Víziou našej spoločnosti pre najbližšie roky je stať sa regionálne silnou spoločnosťou so stabilným tímom ľudí, ktorí budú posúvať hranice IT možností stále ďalej.

Neustále inovovať a  prispôsobovať sa požiadavkám trhu – Keďže sa trh vyvíja neustále rýchlejším tempom, zvyšujú sa aj nároky zákazníkov. Z  toho dôvodu je pre nás dôležité, aby sme dokázali aj v budúcnosti rýchlo a relevantne reagovať na novodobé požiadavky zákazníkov.

Zistite o nás viac