Najčastejšie chyby v skladoch

Mário Hubinský
08.01.2019

V ideálnom svete by sme mali vždy tie správne informácie, dostatok času, financií a ľudských zdrojov. Realita je však iná. Nie vždy máme k dispozícii tie správne nástroje pre vyriešenie problémov a práca nepočká. Musí byť dokončená, a to hneď teraz. V tomto článku vám preto ponúkame možnosť zastaviť sa a pozrieť sa na tie najčastejšie chyby, s ktorými sa stretnete, ak pracujete v sklade. Preskúmame niekoľko možných problémov a ich potenciálne riešenia.

Využívanie papiera a ručných poznámok na evidenciu

Ak stále využívate papierovú evidenciu vo vašom sklade, toto sú možné problémy, s ktorými ste sa pravdepodobne už stretli:

 • papierové záznamy sa môžu stratiť
 • aktualizovať papierové záznamy je drahé a náročné
 • potrebujete úložné priestory, ktoré nie sú neobmedzené
 • ak potrebujete v záznamoch niečo dohľadať, trvá to dlhšie
 • papierové záznamy sú veľmi náročné na analýzu

Prečo teda existujú firmy, ktoré ešte stále tento systém papierovej evidencie využívajú? Jedným z dôvodov je neochota vynaložiť počiatočné náklady na implementáciu nového systému. Ďalším dôvodom je obava o množstvo času a práce, ktoré so sebou prinesie nová implementácia – inštalácia, zaškolenie zamestnancov a možné komplikácie. Áno, vyriešenie tohto problému si vyžaduje nie úplne malú investíciu do nového systému, ale súčasná doba si to vyžaduje. Nový podnikový informačný systém prinesie firme benefit v priebehu času a zminimalizuje náklady, ktoré sú spojené s neefektívnosťou, nepresnosťou a chybovosťou pri papierovej evidencii.

Udržiavanie nadbytočných zásob

Udržiavanie zásob v správnom počte, v správnom čase a na správnom mieste je cieľom každého skladového manažéra a pre mnohých je tento cieľ ťažko splniteľný. Životný cyklus produktu sa mení v priebehu času, a preto sa mení aj množstvo zásob, ktoré firma musí držať. Nepresná inventarizácia  – udržiavanie nevhodných zásob a nahromadenie zastaraných zásob – spôsobuje:

– že firmy viažu svoje peniaze v zásobách, ktoré by sa dali lepšie využiť

– že majú firmy zvýšené náklady na uskladnenie

– že sa znižuje kvalita a doba spotreby produktov

Riešenia, ktoré sa dajú v tomto prípade použiť sú:

 • využívanie čiarových kódov – zlepšujú presnosť objednávok a taktiež zlepšujú a spresňujú skladovú evidenciu
 • zbavte sa nepotrebných zásob a predajte ich v zľave alebo ich darujte na charitu či použite ako darčeky pre zákazníkov
 • sledovanie skladu v reálnom čase – implementácia softvéru na správu inventáraktorá môže audit skladových zásob zjednodušiť a spresniť

Neefektívne zberné trasy

Optimálne rozloženie priestoru, ako horizontálneho, tak aj vertikálneho, je kritickým faktorom úspechu v oblasti skladovania. Správne rozloženie zefektívňuje používanie zariadení, ľudskú prácu, prístupnosť ku všetkým položkám a taktiež bezpečnosť.

Niekoľko možných riešení:

 • použitie vysokozdvižných vozíkov umožňuje maximálne využitie horizontálneho a vertikálneho priestoru.
 • zabezpečte, aby bol najpredávanejší inventár ľahko dostupný – umiestnením na najviac dostupné miesta
 • uskladnite položky, ktoré spolu súvisia v dostupnej blízkosti
 • poskytnite pravidelné školenie pre zamestnancov o dôležitosti skladovej organizácie
 • investujte do systému riadenia skladu

Nezabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci

Skladový priemysel má vyššiu ako priemernú mieru úmrtnosti, a preto by bezpečnosť pre pracovníkov mala byť prioritou.

K väčšine zranení dochádza z týchto dôvodov:

 • nebezpečná prevádzka vysokozdvižných vozíkov
 • nesprávne uloženie produktov
 • nepoužívanie osobných ochranných pomôcok
 • nedostatočná požiarna bezpečnosť
 • v dôsledku opakovanej fyzickej činnosti dochádza k poraneniam pohybového aparátu

Pre minimalizovanie úrazov, odporúčame:

– aby všetci prevádzkovatelia vysokozdvižných vozíkov boli kompetentní a aby absolvovali certifikovaný výcvik

– využívať paletové sklápače a navíjadlá, ktoré zjednodušujú ručné premiestňovanie paliet, plánujte dopredu a zistite, či je možné minimalizovať potrebu zdvíhania použitím dobrých technických konštrukčných techník

– zabezpečiť inštruktáž o správnom používaní strojov

– udržujte uličky a priechody čisté a v dobrom stave, čo zabráni pracovníkom pošmyknúť sa alebo spadnúť

– nabíjacie stanice by mali byť vzdialené od otvoreného ohňa, fajčenie by malo byť zakázané, v prípade požiaru by mali byť k dispozícii hasiace prístroje v dobrom stave

Nedostatočná odbornosť a efektivita zamestnancov

Zaškoľte vašich pracovníkov do pracovných procesov a poskytnite im potrebný tréning. Určte, ktoré KPI (key performance indicators) sú kľúčové a podľa ktorých budete merať ich výkon, resp. produktivitu. Najúčinnejší spôsob, ako môže podnik zlepšiť svoju produktivitu v sklade je investovať do schopného skladového manažéra, ktorý má schopnosť efektívne spravovať všetky aspekty skladu a tímu. Schopný a výkonný manažér bude mať úlohu vytvoriť efektívny systém riadenia skladu pre zvýšenie produktivity a lepšie riadenie zásob v reálnom čase. Zároveň bude udržiavať dobrú tímovú morálku pre rýchle a kvalitné plnenie objednávok, ktoré podporia váš predajný proces, najmä, ak ste on-line obchod.

Toto bol zoznam najčastejších chýb, ktoré sa vyskytujú v skladoch. Chceme vám prinášať inovatívne riešenia, pomocou ktorých bude vaša firma rásť. Pre ďalšie informácie nás neváhajte bližšie kontaktovať.

Tiež sa Vám môže páčiť:
Kto je konzultant systému?

Kto je konzultant systému?

Konzultant je po obchodníkovi druhý človek, s ktorým sa klient stretáva pred, počas implementácie a aj počas životnosti systému vo vašej spoločnosti. Základom je komunikácia. Ľudia, ktorí...

preèítajte si viac
Mám pre vás príbeh

Mám pre vás príbeh

Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, a siedmymi dolami, vyrástla firma na výrobu jedálenského nábytku. Majiteľ, otec rodiny,  ju rozbiehal v garáži rodinného domu...

preèítajte si viac