Ako na zálohovanie dát a emailov

Mário Hubinský
18.02.2019

Najdôležitejšia otázka pri úvahách o zálohovaní je táto:

Ako dlho vydržím bez systému?

Je potrebné si uvedomiť, že „systém“ je tvorený tromi zložkami :

  1. technika – nový server nie je možné kúpiť z dňa na deň
  2. operačný systém a všetok inštalovaný softvér – môže trvať týždne kým obnovíte pôvodný stav
  3. dáta

Môžem začať úplne od nuly?

V závislosti na odpovedi je potrebné mať spracovaný plán obnovy prevádzky v prípade kritickej havárie. Nad každou zložkou je potrebné uvažovať osobitne, pretože je spravidla potrebné použiť rôzne nástroje. Pravdaže sú aj výnimky. To v prípade virtualizačnej technológie, kedy je možné naraz zálohovať systém aj dáta.

Záloha hostiteľského operačného systému

Tejto zložke zálohovania sa často nevenuje pozornosť. Určite nie je tak dôležitá ako užívateľské dáta, pretože sa prevažne jedná o rôzne inštalačné médiá a licenčné kľúče, ktoré je vždy možné dohľadať. Má ale zásadný vplyv na to, ako rýchlo dokážeme celý systém znova rozbehnúť.

Záloha dát

Väčšina užívateľov si plne neuvedomuje, že cena dát rádovo prevyšuje cenu techniky a nákladov na systémový servis. Každý kto už raz prišiel o dáta dobre vie, že záloha by mala byť uložená aspoň na dvoch nezávislých médiách/miestach. Napriek tomu, že dnes je už takmer všade v nejakej forme prítomný CLOUD, užívateľské dáta je rozumné v prvom rade zálohovať „doma“. Nie z dôvodu bezpečnosti, ale rýchlosti s akou ich vieme v prípade potreby použiť.

Obnova štandardne štruktúrovaných dát z CLOUDu v objeme cca 500 GB pri bežnej kvalite internetového pripojenia bude trvať rádovo dni. Z lokálneho zálohovacieho úložiska to zvládneme v rádoch hodín. CLOUDové úložisko je ale tiež dôležité. Žiadna lokálna záloha dát Vás totiž proti krádeži či požiaru neochráni. Letná búrka sprevádzaná bleskami tiež dokáže bleskovo vymiesť celú serverovňu aj so zálohami. A pre tých, ktorí proste nedôverujú CLODu je tu tiež riešenie. Nie je úplne pohodlné, ale funguje.

Zálohovanie emailov

Pri zálohovaní emailov je dôležitá podobná otázka ako v prípade bežných dát. Dokážem prežiť úplnú stratu emailových dát? Problematika zálohovania a/alebo archivácie mailov je úplne špecifická. Úložiská mailových dát bývajú rôzne. najčastejšie lokálny disk PC alebo notebooku. Občas server poskytovateľa mailových služieb, prípadne CLOUD. Pre tých, ktorí nevidia rozdiel medzi zálohovaním a archiváciou krátke vysvetlenie.

Dáta, v tomto prípade mailové, zálohujeme preto, aby sme ich vedeli v prípade potreby čo najrýchlejšie obnoviť. Zálohujeme vždy operatívne dáta. Archivujeme dáta, ktoré naopak už operatívne nepotrebujeme, stačí nám k ním pristupovať zriedka, príležitostne. Naopak môžu spôsobovať spomalenie operatívnej práce ak ich nearchivujeme. Pozor, nezamieňať si tu uvádzanú aktivitu s „archiváciou“ ako ju niektorí poznáte z terminológie MS Outlook. V prípade mailov je tu ešte jedno výrazné špecifikum. Archivácia mailov nám zabezpečí, že každý mail bude odložený a uchovaný. Na čo je to dobré? Najčastejším prípadom býva mazanie nežiadúcej komunikácie zo strany užívateľov spravidla ešte skôr ako prebehne záloha, pravda ak sa nejaká vykonáva. Archivácia je totiž nezávislá na vôli a schopnosti užívateľa. Vykonáva sa systémovo na úrovni mailového servera.

Na zálohovanie a/alebo archiváciu sa využívajú vždy špecifické nástroje, alebo doplnky k štandardným nástrojom. Dôvod je ten, že mailový klient (najčastejšie MS Outlook ) si počas práce vyžaduje od systému exkluzívny prístup k mailovým dátam. Bežné zálohovacie nástroje preto nedokážu mailové dáta zálohovať. Pre zarytých nadšencov CLOUDových mailových riešení mám zlú správu. Zálohovanie a archiváciu nerieši napríklad ani MS Outlook 365, Gmail samozrejme tiež nie. Stačí jemná nepozornosť a nenávratne si zmažete zložku prichádzajúcej pošty o spustení šikovného vírusu ani nehovoriac. Takto zmazané CLOUDové dáta už nikdy neobnovíte.

Tiež sa Vám môže páčiť:
Kto je konzultant systému?

Kto je konzultant systému?

Konzultant je po obchodníkovi druhý človek, s ktorým sa klient stretáva pred, počas implementácie a aj počas životnosti systému vo vašej spoločnosti. Základom je komunikácia. Ľudia, ktorí...

preèítajte si viac
Mám pre vás príbeh

Mám pre vás príbeh

Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, a siedmymi dolami, vyrástla firma na výrobu jedálenského nábytku. Majiteľ, otec rodiny,  ju rozbiehal v garáži rodinného domu...

preèítajte si viac