S.MOBILE WMS v distribučnom sklade hračiek

Mário Hubinský
29.09.2017

Prípadová štúdia mobilnej aplikácie Riadený sklad s.MOBILE WMS v distribučnom sklade hračiek spoločnosti Mikro Trading, a.s.

https://youtube.com/watch?v=tGw5FpQXLfo%3Ffeature%3Doembed

Spoločnosť patrí k najväčším distribútorom hračiek v Českej republike. Veľkoobchodná činnosť je orientovaná na domáci aj zahraničný trh. Teritórium pôsobenia: Česká a Slovenská republika. V dobe kedy sa spoločnosť rozhodla implementovať WMS skladovú technológiu prechádzala pomerne komplikovaným obdobím. Dochádzalo práve k výmene skladových priestorov, kedy sa spoločnosť sťahovala z 3 distribuovaných skladov do jedného centrálneho skladu o rozlohe cca 12 000m2. Sklad je vybavený moderným regálovým systémom s približne 5 000 paletovými pozíciami. Vedúcemu skladu a šéfovi informatiky bolo od začiatku jasné, že bez WMS technológie bude extrémne zložité zvládnuť prevádzku v nových priestoroch.

Základné požiadavky pri výbere systému:

Majiteľ spoločnosti spolu s vedúcim skladu a informatikom sformulovali do implementačného projektu svoje očakávania nasledovne:

 1. Minimalizácia zámen tovarov v procese vyskladňovania
 2. Zefektívnenie procesu vyskladňovania – úspora času
 3. Získať informácie o práci skladníkov pre potreby manažérskeho vyhodnotenia ich efektivity
 4. Otvorenosť riešenia pre budúce procesné zmeny, alebo zmeny rozsahu nasadenia
 5. Možnosť integrácie systému s IS tretích strán, napr. špedičné spoločnosti

Proces Implementácie systému:

Implementácia systému prebehla v apríli 2008. Analýzu vrátane implementácie sme museli stihnúť v priebehu jedného mesiaca pretože sťahovanie do nového skladu nebolo možné posúvať. Implementácia bola veľmi zaujímavá aj vďaka tomu, že sme popri bežnej rutine riešili aj zákazkovú funkcionalitu prepojenia na systémy špedičných spoločností Česká pošta a TEN Express. Systém dnes na záver procesu balenia presne identifikuje, ktoré dodávky je potrebné ďalej balíkovať a tiež zabezpečuje export dát pre špedičné služby v elektronickom formáte. Okrem základných procesov  PRÍJEM, VÝDAJ, REKLAMÁCIE, INVENTÚRY je tiež využívaná funkcionalita, ktorá podporuje procesy vzorkovej predajne – elektronická tvorba objednávky zákazníka. VIP zákazníci si dokonca dnes tvoria svoje objednávky sami priamo v systéme. Dramaticky sa tým skrátil čas po ich finálne vyskladnenie. V priebehu analýzy, ako sa zákazník viac oboznamoval s možnosťami systému, vznikali ďalšie požiadavky nad rámec pôvodných predstáv. Výsledkom je plnohodnotne využívaná funkcionalita  CROSS DOCKING, rezervačné pozície a  optimalizácia využitia priestoru.

Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE WMS:

Pán Oldřich Krůza, majiteľ spoločnosti, si presne vypočítal návratnosť investície do riešenia SMOBILE WMS:

 1. Omyly a zámeny klesli pod 1%
 2. Stratený tovar klesol pod 5%
 3. Orientácia v sklade ideálna
 4. Zaučenie nových pracovníkov v ráde hodín
 5. Rýchly príjem tovaru bez chýb
 6. Násobne efektívnejšie vyskladňovanie

Produktivita práce skladníkov stúpla o 50%

Tiež sa Vám môže páčiť: