S.MOBILE WMS v distribučnom sklade pneumatík

Mário Hubinský
29.09.2017

Prípadová štúdia mobilnej aplikácie Riadený sklad s.MOBILE WMS v distribučnom sklade pneumatík spoločnosti MIKONA, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá predajom pneumatík a poskytuje komplexné služby v oblasti pneuservisu. Zastupuje najväčších výrobcov pneumatík ako CONTINENTAL, MICHELIN, BRIDGESTONE   a GOODYEAR.  Patrí k najväčším pneumatikárskym firmám v strednej Európe. Aktuálne predstavuje najsilnejšiu pneuservisnú sieť na Slovensku s celkovým počtom 60 servisných miest. Významnou súčasťou obchodných aktivít je veľkoobchodná činnosť. V roku 2004 sa MIKONA stáva importérom japonských vozidiel značky SUBARU. V druhom  polroku 2005 sa MIKONA stáva dílerom značky SUZUKI a rozširuje svoju činnosť aj do Českej republiky, kde otvára v Zlíne svoju pobočku MIKONA Auto a stáva sa dealerom značky OPEL. Teritórium pôsobenia: Česká republika, Poľsko, Maďarsko 

Základné požiadavky pri výbere systému:

Vedenie spoločnosti zadefinovalo v implementačnom projekte nasledovné očakávané prínosy:

  1. Zrýchlenie obrátky zásob, zníženie výskytu ležiakov a starých pneumatík
  2. Zrýchlenie nakládky a manipulácie s tovarom (zníženie počtu pracovníkov)
  3. Zníženie počtu chybných nakládok a zámen v sklade
  4. Efektívnejšie využívanie skladových priestorov
  5. Zníženie kancelárskych nákladov (odbúranie neefektívneho tlačenia dokladov)
  6. monitoring výkonu skladových pracovníkov

Proces Implementácie systému:

Implementácia mobilnej technológie sa vykonala v auguste 2009 a bola vzhľadom na zriedkavú komoditu pneumatík značne  špecifická.

Spoločnosť migrovala svoje skladové zásoby z viacerých lokálnych budov do jedného centrálneho skladu o rozlohe približne 20 000 m2. Sklad je vybavený regálovým systémom  a obsahuje cca 6 500 pozícií.

Pri počte 5 skladníkov  sa vyexpeduje  denne priemerne 150 dokladov výdaja. V sezónnej špičke sa dosahuje aj dvojnásobok tohto počtu dokladov.

Procesne boli implementované základné moduly Príjem, Výdaj, Inventúra.   Významné užívateľské prispôsobenie sa realizovalo v procese Expedícia, ktorý je prispôsobený pre vyskladňovanie menších dodávok vo “VLNE“ – jeden skladník naraz vyskladňuje viacero drobných dokladov výdaja pričom výrazne stúpa efektivita pohybu po sklade. Taktiež je podporovaná metodika závozov po rôznych trasách vrátane optimalizácie nakládky vo vzťahu k poradiu vykladania tovaru.

Vzhľadom na rozsiahlu sieť vlastných pneuservisov bol zákazkovo realizovaný aj proces inventarizácie lokálnych skladov na jednotlivých prevádzkach.

Za najvýznamnejšiu zvláštnosť procesu vyskladňovania je možné považovať vyskladňoavnie metódou FIFO. V praxi to znamená, že pri pohybe skladníka systém hľadá optimálnu trasu pohybu pri zohľadnení základného kritéria – najstaršie pneumatiky musia byť vyskladňované ako prvé.

Prínosy používania mobilnej technológie SMOBILE SKLAD WMS:

Pán Ing. Miroslav Crkoň, majiteľ spoločnosti hodnotí, že nasadenie mobilnej technológie do skladu splnilo, v úplnom rozsahu,  očakávania manažmentu spoločnosti a bez takejto technológie si už nevedia predstaviť riadenie logistiky vo svojom najväčšom distribučnom sklade pneumatík v Púchove.

Tiež sa Vám môže páčiť: