Optimalizácia skladových zásob

Podniky sú v dnešnej dobe neustále nútené hľadať spôsoby, ako byť o jeden krok pred konkurenciou. Dosiahnuť toho môžu napríklad pomocou optimalizácie skladových zásob, ktorá im umožní znížiť náklady, zvýšiť efektivitu realizovaných procesov a realizovať ďalšie úsporné opatrenia.

 

Skladovanie bez čiarových kódov

 

Skladovanie je komplexný proces, na ktorom sú závislé ostatné články logistického reťazca. Moderná doba ponúka rôzne možnosti a efektívne riešenia, akým je napríklad riadenie skladu pomocou čiarových kódov.

Tradičné spôsoby riadenia skladu bez využitia modernej technológie spôsobujú mnoho komplikácií a problémov. Jedným z nich je fakt, že  výrobcovia nemajú presné informácie o fyzickom stave zásob. Čelia tak riziku, že v nesprávnom čase vyčerpajú zásoby alebo budú držať príliš veľké množstvo zásob, ktoré nevyužijú. Obzvlášť nepríjemná situácia nastane vtedy, keď neviete, či je váš produkt na sklade alebo na ceste k zákazníkovi. Pri manuálnej evidencii pomocou papiera a pera vzniká ďalší problém v podobe nadbytočných procesov. Evidenčný dokument o stave zásob musí prejsť viacerými rukami, napríklad rukami skladníka, kontrolóra, expedienta a ďalšími. Technológia čiarových kódov môže tento problém znížiť alebo úplne odstrániť.

 

Čiarový kód

 

Čiarové kódy sú v súčasnej dobe celosvetovo najrozšírenejším spôsobom identifikácie v logistike. Používajú sa k automatickej identifikácií tovaru, dokumentov a predmetov. Ich výhodou je jednoduchý princíp kódovania a identifikácie, reprodukovateľnosť a cena. Generačne ich delíme na dve skupiny a to staršie – jednodimenzionálne kódy (1D) a mladšie – dvojdimenzionálne čiarové kódy (2D).

 

 

Jednodimenzionálne kódy majú obmedzenú kapacitu a obvykle kódujú numerický alebo alfanumerický reťazec, ktorý je kľúčom k identifikácií označeného predmetu do nejakej externej databáze. Najznámejším príkladom sú EAN kódy. Dvojdimenzionálne kódy vzhľadom k vyššej kapacite obvykle obsahujú všetky potrebné informácie o produkte. Príkladom je QR kód.

 

Optimalizácia skladu pomocou čiarových kódov a skladového softvéru

 

V dnešnej dobe si skladovanie vyžaduje stále efektívnejšie a presnejšie systémy manipulácie, uskladnenia a vyhľadávania tovaru, rovnako ako dokonalejšie procesy balenia a expedície produktov. Veľmi dôležitú úlohu  hrá vhodne zvolená optimálna kombinácia automatizovanej a manuálnej manipulačnej techniky.

Činnosti v sklade by mali byť dostatočne monitorované a vyhodnocované, aby bolo možné čo najrýchlejšie odstrániť akúkoľvek neefektívnosť v skladovacích procesoch. Riadenie skladu pomocou čiarových kódov dokáže túto neefektívnosť vyriešiť. Čo všetko je nutné urobiť? Vaše produkty musíte najprv olepiť čiarovými kódmi, následne si vybrať vhodnú čítačku čiarových kódov a nakoniec vhodný skladový softvér.

Systém riadenia skladu  (WMS) je systém určený na evidenciu skladových zásob a exportu dát do podnikového systému s vysokým  stupňom automatizácie a využitím snímania čiarových kódov. Každý rok strácajú podniky približne 3000 pracovných hodín z dôvodu skladovej neefektívnosti. Systém riadenia skladu (WMS) znižuje nároky na obsluhu a prevádzku, čím okamžite zvýši efektivitu práce, zníži chybovosť skladových záznamov, zamedzí skladovým únikom, zrýchli evidenciu skladových kariet, zjednoduší inventúru atď.

 

Kategórie

Najčítanejšie príspevky

Blog