S.MOBILE WMS vo výrobnom a distribučnom sklade potravín

Mário Hubinský
29.09.2017

Prípadová štúdia mobilnej aplikácie Riadený sklad s.MOBILE WMS vo výrobnom a distribučnom sklade spoločnosti PROGAST, spol. s.r.o.

Spoločnosť je výrobcom a distribútorom potravinárskych prísad a korenia. Veľkoobchodná činnosť je orientovaná na domáci aj zahraničný trh: Česko, Rusko, Bielorusko, Ukrajinu a Maďarsko.

 Základné požiadavky pri výbere systému:

 Zabezpečiť  dohľadateľnosť materiálovej skladby výrobku, vrátane šarží na základe známej šarže hotového výrobku. Taktiež dohľadateľnosť všetkých odberateľov pre definovanú šaržu výrobku. Ďalšou dôležitou požiadavkou bolo zefektívnenie skladových operácií a najmä odstránenie chybovosti pri ručnom prepisovaní dát z predpripravených dodacích listov naspäť do ERP systému Helios Orange po korekcii  a doplnení skladníkom.

Proces Implementácie systému:

Implementácia  prebehla mesiacoch október a november 2008. Systém bol implementovaný vo výrobnej prevádzke Vlčkovce. Skladová plocha = približne 3 000m2. V sklade pracujú 3 skladníci s mobilným terminálom.

Mobilný systém s.MOBILE WMS pokrýva svojou aplikačnou logikou príjem na sklad materiálu, následne proces výdaja materiálu do výroby a následne príjem hotových výrobkov na sklad hotovej výroby.  Samozrejmosťou je evidencia výdaja na predaj a expedíciu.

Mobilný systém s.MOBILE WMS zabezpečuje sledovanie šarží /LOT čísiel / všetkých komponentov, ktoré vstupujú do výrobného procesu, pri všetkých ich skladových pohyboch. Tiež je zabezpečená previazanosť medzi materiálom a výrobkom. Takto je možné, formou reportu, dohľadať :

  • všetky šarže materiálu, ktoré boli použité na výrobu danej šarže výrobku
  • od koho, a kedy, bola nakupovaná príslušná šarža materiálu
  • komu, a kedy, bola predávaná šarža príslušného výrobku
  • skladové zásoby príslušného výrobku v štruktúre výrobných šarží a expirácií

Na jednotlivých kusoch hotových výrobkov sú bezozvyšku aplikované čiarové kódy( ďalej len ČK) v norme EAN 13. Pre materiálové položky, ktoré prichádzajú od výrobcov neoznačené ČK, systém generuje a tlačí interné neregistrované ČK. Podobne pre materiály bez označenia šarže systém generuje internú šaržu materiálu. Vďaka takejto metodike sú všetky komponenty pokryté identifikáciou ČK, čo úplne odstránilo možnosť zámeny položky. Taktiež uľahčilo manipuláciu s paletami hotových výrobkov.

Proces vyskladňovania nie je komplikovaný vzhľadom na absenciu mapy skladu. Mesačne je vyskladnených cca 350 dokladov výdaja, čo je cca 1 800 položek.

Prínosy používania mobilnej aplikácie s.MOBILE WMS:

Tri mesiace po odovzdaní diela do ostrej prevádzky prebehlo záverečné hodnotenie s výkonným manažmentom spoločnosti , pri ktorom bolo konštatované, že ciele boli splnené v plnom rozsahu.

Tiež sa Vám môže páčiť: