Najnovšie trendy v logistike

Mário Hubinský
09.05.2018

Skladové systémy v poslednom období prešli dôležitými zmenami. Stále častejšie sa do logistických tokov zapájajú informačné technológie, regálová a manipulačná technika je stále viac závislá od automatizácie a kladie sa dôraz na minimalizáciu personálnych nárokov.

Hlasové vychystávanie tovaru

Jedným zo spôsobov, ako zefektívniť skladové hospodárstvo je použitie systému hlasového vychystávania tovarov. Tieto systémy sa používajú najmä pri kompletizácii vyskladňovaných zásielok vo veľkoskladoch a distribučných centrách, ale nájdu uplatnenie napríklad aj pri riadení výrobných a technologických procesov. Bezdrôtový terminál umožňuje pracovníkom voľný pohyb a využitie najväčšej výhody tohto systému – voľných rúk pracovníka. Keďže sa týmto procesom eliminuje manuálny vstup dát, jednotlivé pracovné úkony sa môžu vykonávať rýchlejšie, presnejšie a efektívnejšie. Okrem toho sa znižuje faktor omylu ľudského činiteľa a vznikajú úspory nákladov. Hovoríme o technológii, ktorá obsahuje pokrokové rozpoznávanie hlasu. Podstatou tohto systémového trendu je automatizovaný prenos a preklad dát do hovorených príkazov, ktoré sa dostávajú k pracovníkovi prostredníctvom slúchadiel pripojených k terminálu. Jeho hlasová odpoveď sa opätovne pretransformuje na dáta a pošle rádiovou sieťou do počítača. V podstate prebehne pracovný dialóg medzi zamestnancom na ploche a riadiacim systémom na základe bezdrôtového prenosu dát.

Optimalizácia vyskladňovania pomocou rozšírenej reality

Digitálna transformácia a nový prístup k informáciám zapríčiňujú to, že čoraz väčšia skupina ľudí pracuje so zariadeniami a s údajmi rozšírenej reality. Virtuálne rozhrania sa zameriavajú na technológie, ktoré ponúkajú možnosť riadenia objektov skutočného sveta cez digitálne prostriedky.

Rozšírená realita sa v logistike využíva predovšetkým na optimalizáciu procesov vyskladňovania. Napriek technickým vymoženostiam dnešnej doby, sa stále nájdu spoločnosti ktoré riešia vyskladňovanie za pomoci papierových dokumentov, čo je časovo náročné, nehovoriac o tom, že ľudský faktor – zamestnanci si vyžadujú intenzívne zaškolenie, aby dokázali pracovať bez chýb a efektívne. Využívaním systému rozšírenej reality môže každý pracovník vidieť digitalizovaný vyskladňovací zoznam a najvhodnejšiu trasu k danej skladovej položke, čo skráti a zefektívni pracovný čas. Systém pracuje s automatickým snímaním čiarových kódov, ktorý dokáže pri spracovaní obrazu zistiť, či je pracovník na správnej pozícií a ak nie, tak ho rýchlo navigovať na správne miesto.

Robotizácia v logistike

Amazon patrí medzi svetovú jedničku firiem, ktoré sú vždy o jeden krok pred konkurenciou. Dôkazom toho je ich distribučný systém, ktorý využíva robotov a dokonca aj lietajúce drony. V prípade robotov Amazon ušetrí niekoľko hodín, ktoré by ho stálo presúvať tovar ručne. Malý pomocník – robot –  v spolupráci s optickým systémom presunie tovar z jedného bodu do druhého, bez akejkoľvek námahy či chybovosti. Donáška pomocou dronov bola veľkým krokom pre Amazon, vďaka ktorému sú teraz schopní balíky k zákazníkovi doručovať takmer okamžite od objednávky. Ďalšou firmou, ktorej po sklade pobehujú autonómne roboty alebo zamestnanci s digitálnymi okuliarmi je BMW.

Logistika je srdcom výroby a inovácie kľúčom k úspechu. Najväčším benefitom digitalizácie je rýchly prístup k informáciám kdekoľvek a kedykoľvek, čo je dôležité pre optimalizáciu skladových procesov a pre lepšie plánovanie a vykonávanie úloh. Technologický vývoj ide neustále dopredu, a preto môžeme očakávať, že postupom času prídu ďalšie trendy v oblasti skladového hospodárstva, ktoré síce vymyslia ľudia, ale budú s veľkou pravdepodobnosťou realizovať rôzne technológie či dokonca umelá inteligencia.

Tiež sa Vám môže páčiť:
Kto je konzultant systému?

Kto je konzultant systému?

Konzultant je po obchodníkovi druhý človek, s ktorým sa klient stretáva pred, počas implementácie a aj počas životnosti systému vo vašej spoločnosti. Základom je komunikácia. Ľudia, ktorí...

preèítajte si viac
Mám pre vás príbeh

Mám pre vás príbeh

Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, a siedmymi dolami, vyrástla firma na výrobu jedálenského nábytku. Majiteľ, otec rodiny,  ju rozbiehal v garáži rodinného domu...

preèítajte si viac