Mobilný obchodník

s.MOBILE OBCHOD

ČO JE TO s.MOBILE OBCHOD?
Obchodníci, ale samozrejme aj iní pracovníci, pre svoju prácu v teréne, priamo u zákazníka používajú aplikáciu sMOBILE OBCHOD, ktorá je nainštalovaná v smartfóne/tablete. V tejto aplikácii obchodníci plánujú svoje aktivity (osobné rokovania, telefonáty, mailing, repre stretnutia, promo akcie, atď..) a počas vykonávania aktivít, alebo bezprostredne po ich ukončení, rýchlo a jednoducho urobia záznam z aktivity. Obchodník má v aplikácii aktuálne k dispozícii všetky dôležité informácie o obchodných partneroch, celú históriu aktivít s týmito partnermi a tak môže kvalitne a profesionálne riadiť svoje vzťahy s týmito partnermi. Aplikácia komunikuje s centrálnym primárnym informačným systémom prostredníctvom GSM mobilnej siete. Aplikácia pracuje v režime on-line, čiže pracovník má neustále k dispozícii aktuálne dáta a rovnako off-line, keď pracovník nie je v dosahu signálu (3G, GPRS/Edge, WiFi, LAN), v momente kedy sa pracovník dostane do oblasti pokrytej signálom, pohodlne odošle všetky záznamy na centrálny informačný systém.
Hlavné prínosy:
 • Zrýchľuje obeh tovaru – skracuje čas od momentu vystavenia objednávky priamo u odberateľa (on-line zápis do centrálneho systému) až po dodanie tovaru. Najneskôr do 24 hodín.
 • Umožňuje on-line prístup k informáciám o skladových zásobách a cenách priamo v teréne.
 • Obchodník má prehľad o prebiehajúcich akciách, zalistovaných položkách
 • Obchodní môže skontrolovať stav skladu tzv. povinných položiek
 • Obchodník môže kontrolovať platobnú disciplínu obchodného partnera a dodržiavanie dohodnutých finančných kreditov.
 • Operatívne monitoruje aktivity konkurencie.
 • Umožňuje on-line rezervovanie tovaru priamo u odberateľa.
 • Aplikácia sMOBILE OBCHOD sleduje a kontroluje činnosti obchodníkov a obchodných zástupcov.
Funkcie:
 • Príprava a spracovanie objednávky.
 • Možnosť priameho predaja s tlačou DL.
 • Možnosť tlače dokladov – BT komunikácia s tlačiarňou.
 • Podpora práce na dvoch skladoch nezávisle pre každého užívateľa. Každý užívateľ má v konfigurácii nastavené „svoje“ dva sklady. Jeden pre tvorbu objednávok, jeden pre priamy predaj.
 • Priama podpora identifikácie položky prostredníctvom čiarových kódov pri výbere položky na doklad.
 • Podpora výrobných čísel – šarží.
 • Karta zákazníka ( adresa, kontakty – silne užívateľsky konfigurovateľné info).
 • Pohľadávky, obraty, najčastejšie kupované položky – silne užívateľsky konfigurovateľné.
 • Cenotvorba.
 • Zber marketingových dát ( bonita trhu, konkurencia – silne užívateľsky konfigurovateľné).
 • Evidencia obchodných rokovaní.
 • Heslovanie prístupu užívateľa.
 • Kontrolné mechanizmy predaja pre manažment.
Fotogaléria


 

Riaďte obchod pomocou mobilnej aplikácie